Patient_Udtalelser_FørstePatient_Udtalelser_AndenPatient_Udtalelser_TrediePatient_Udtalelser_FjerdePatient_Udtalelser_FemtePatient_Udtalelser_Sjette

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredes

Forside2 Web

Ny 2013 udgave på vej!
Kronisk hepatitis B og C er langsomt snigende sygdomme der sjældent giver symptomer før der er udviklet cirrose. Mange er derfor ikke klar over de har en af disse sygdomme. Begge sygdomme har hos en del af de smittede en alvorlig prognose med risiko for udvikling af cirrose og/eller leverkarcinom hos op til 15-20 % over en årrække på 20-30 år.

Tidligere har det kun i begrænset omfang været anbefalet at screene for disse sygdomme da behandlingsmulighederne har været begrænsede. For hepatitis B har screening dog været anvendt hos særlige risikogrupper, da kendskab til infektionen vil medføre råd om vaccination af husstandsmedlemmer, seksualpartner samt nyfødte og andre i risiko.

Der er imidlertid sket væsentlige gennembrud indenfor behandlingen af både kronisk hepatitis C og B. Behandling af kronisk hepatitis C med en kombination af ribavirin, pegyleret interferon og ”directly acting antivirals” har vist sig at kunne gøre i gennemsnit 60 – 80 % af patienterne vedvarende virus fri, afhængig af genotypen.

Dette betyder at kronisk hepatitis C patienter nu kan tilbydes en behandling der hos flertallet vil medføre en eliminering af det sygdomsfremkaldende virus. Sker dette på et tidspunkt hvor der ikke allerede er sket irreversible leverskader vil det betyde en helbredelse.

Til patienter med kronisk hepatitis B, er der også nye behandlingstilbud, der hos tæt på 100% kan eliminere virusreplikationen under behandlingen og hos 30-50 % fremkalde varig serokonvertering med bedring af prognosen.
På grund af disse forbedrede behandlingsmuligheder er der grund til at tilbyde undersøgelse (screening) for hepatitis C og B alene på en anamnestisk mistanke, for at diagnosticere disse sygdomme så tidligt som muligt. Efterfølgende bør der ske henvisning til en specialafdeling til vurdering med henblik på behandling.

Download PDF her

Hepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svar

Hepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svarNy 2013 udgave er på vej!
Mange smittede er allerede i behandling, og flere vil få tilbuddet de kommende år. Vi har derfor skønnet, at der blandt patienter og ikke mindst deres pårørende er et behov for en let tilgængelig oversigt med de nyeste oplysninger om sygdommene, deres smitteveje, fore...
Læs mere >>

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredes

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredesNy 2013 udgave på vej!
Kronisk hepatitis B og C er langsomt snigende sygdomme der sjældent giver symptomer før der er udviklet cirrose. Mange er derfor ikke klar over de har en af disse sygdomme. Begge sygdomme har hos en del af de smittede en alvorlig prognose med risiko for udvikling af cirr...
Læs mere >>

Kontakt os: