Patient_Udtalelser_FemtePatient_Udtalelser_TrediePatient_Udtalelser_FørstePatient_Udtalelser_SjettePatient_Udtalelser_FjerdePatient_Udtalelser_Anden
 6 kommentarer 

Hepatitis C virus og kronisk træthed

Træthed_Formindsket_Og_Beskåret_Ekstra

Forskerteam på Århus Universitetshospital undersøger for en mulig sammenhæng mellem forekomst kronisk træthed og kronisk hepatitis C (HCV) infektion

 Nyere international forskning tyder på hepatitis c virus (HCV) ikke alene giver anledning  til kronisk leverbetændelse, men tillige muligvis kan have en negativ påvirkning af hjernens normal kognitive funktion med risiko for udvikling af øget trætbarhed.

 Der synes at være en øget forekomst af træthedsklager hos HCV patienter  i forhold til eksempelvis patienter med kronisk hepatitis B virus (HBV) infektion, om end begge infektionstyper giver anledning til kronisk leverbetændelse, som den primære kliniske præsentation.

I modsætning til HBV, da  har HCV en tendens til at søge til andre lokaliteter i kroppen end blot leveren. HCV er nemlig fundet såvel i rygmarvsvæske, som i hjernevæv, i ganske særlige versioner af virus, som kunne pege i retning af at HCV ikke alene finder vej til hjernen, men tillige laver nye kopier i visse typer hjerneceller. Om end virus produktion i hjernen formentlig blot er ganske beskeden, så er der mistanke om at tilstedeværelse af blot lidt virus i hjernen kan være nok til at aktivere immunforsvaret lokalt og dermed "stresse" hjernen, så den ikke fungere helt optimalt i forhold til hvis der ikke havde være virus til stede. Og man mener at disse forhold kunne være en medvirkende årsag til udvikling af kronisk træthed blandt HCV patienter. Det er dog vigtigt at erkende at der kan være andre årsager og livsvilkår i øvrigt, som kan give anledning til kronisk træthed hos HCV patienter specifikt og patienter generelt.

Så vidt er sammenhængen mellem HCV og kronisk træthed blot en hypotese, dvs en teori, som man har formuleret, men hvor der endnu mangler endelig dokumentation for dens gyldighed. Med denne baggrund er forskere fra Århus Universitetshospital i 2009 påbegyndt et større forskningsprojekt, hvori der indgår såvel HCV patienter som såkaldte kontrol personer. Ved brug blod og rygmarvsvæske prøver, samt spørgeskema, neuropsykologisk test og MR skanning bliver der indsamlet en lang række data, som vil bidrage med vigtig ny viden om HCV og eventuel hjernepåvirkning.

De første resultater fra forskningsprojektet forventes offentliggjort i løbet af 2013.

 

Peter Leutscher

Fleming   01-03-2014 kl. 11:10

Er der noget nyt mht. resultaterne som skulle være offentliggjort i 2013 ?

 
Louise    18-07-2014 kl. 12:31

Jeg ville også gerne læse mere om resultaterne eller vide hvorhenne de er blevet offentliggjort.

 
Søren   28-07-2014 kl. 12:53

Vil gerne bakke op bag spørgsmålene fra Flemming og Louise.
Kunne vi i fællesskab invitere til et offentlig møde(minikonference) hvor disse spørgsmål belyses og hvor der gøres en status i forhold til hvor lang vi er med dokumentation af hypotesen om sammenhæng mellem Hepatitis C og virusangreb på hjernen og dets betydning i relation til træthed og hukommelse?

 
Anna Randrup Rasmussen   25-04-2015 kl. 16:34

Jeg lider også af kronisk træthed. Klarer lige netop et 32 timers job, et sted i branchen, hvor der ikke er så travlt - men på en ø -langt væk fra kæreste og familie.

Familien (dvs. kæreste - børn og børnebørn) er der nærmest ikke overskud til. Jeg bliver socialt isoleret fordi der ikke er overskud´til det.

Har været nede med stress og depression - men da jeg ikke har betydelig leverskade er der vist ingen udsigt til behandling.

Har opstartet behandling med interferon, men måtte stoppe efter 14 dage pga. helt uacceptable bivirkninger.

Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg ikke har leverskader, men jeg er meget træt og det giver ikke livskvalitet for nogen.

 
Louise    13-09-2015 kl. 14:03

Jeg kunne stadigvæk rigtig godt tænke mig at høre nyt omkring kronisk træthed og hjernepåvirkning. Jeg har været smittet i min. 20 år og er kronisk træt, gange ti, lider af dårlig korttidshukommelse og har ifølge psykologiske test 40 % nedsættelse af eksekutiv funktion. Derudover ondt i specielt, fødder, hænder, knæ og albuer. Skulle have været starter i behandling i maj men graviditet og amning har udskudt planen.

 
Louise    13-09-2015 kl. 14:03

Jeg kunne stadigvæk rigtig godt tænke mig at høre nyt omkring kronisk træthed og hjernepåvirkning. Jeg har været smittet i min. 20 år og er kronisk træt, gange ti, lider af dårlig korttidshukommelse og har ifølge psykologiske test 40 % nedsættelse af eksekutiv funktion. Derudover ondt i specielt, fødder, hænder, knæ og albuer. Skulle have været starter i behandling i maj men graviditet og amning har udskudt planen.

 

Skriv en kommentarHepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svar

Hepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svarNy 2013 udgave er på vej!
Mange smittede er allerede i behandling, og flere vil få tilbuddet de kommende år. Vi har derfor skønnet, at der blandt patienter og ikke mindst deres pårørende er et behov for en let tilgængelig oversigt med de nyeste oplysninger om sygdommene, deres smitteveje, fore...
Læs mere >>

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredes

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredesNy 2013 udgave på vej!
Kronisk hepatitis B og C er langsomt snigende sygdomme der sjældent giver symptomer før der er udviklet cirrose. Mange er derfor ikke klar over de har en af disse sygdomme. Begge sygdomme har hos en del af de smittede en alvorlig prognose med risiko for udvikling af cirr...
Læs mere >>

Kontakt os: