Patient_Udtalelser_FjerdePatient_Udtalelser_TrediePatient_Udtalelser_AndenPatient_Udtalelser_SjettePatient_Udtalelser_FørstePatient_Udtalelser_Femte
 14 kommentarer 

Hepatitis C kan elimineres inden for de næste 16 år

After rain 2

En ny rapport, som netop er blevet offentliggjort i Journal of Viral Hepatitis, viser for første gang, at det nu er muligt at eliminere sygdommen hepatitis C, hvis test- og behandlingsraterne øges.

 

Muligt at eliminere hepatitis C med nationale indsatser

Ved hjælp af nye modelteknikker, har klinikere med ansvar for behandling af hepatitis C,statistikere og epidemiologer i 15 lande undersøgt, hvordan en mere effektiv behandling samt en stigning i antallet af behandlede patienter pr. år kan reducere antallet af hepatitis Csmittebæreremed 90% frem til 2030- hvilket er den kliniske definition af sygdomseliminering. Forskningsarbejdet har modtaget finansiel støtte i form af et legat fraGilead Sciences.

“Dette er den første analyse af sin slags til at slå fast hvordan et lands nationale sundhedsvæsen og regering kan arbejde for at eliminere en sygdom inden for en forudsigelig tidsramme,” udtaler Professor Graham Foster, chefredaktør på Journal of Viral Hepatitis.

”Hepatitis C er en helbredelig sygdom, men i dag helbredes kun 3% af de mennesker, der er smittet med virussen. Den nye undersøgelse viser, at blot ved at behandle 10% af de diagnosticerede patienter årligt, vil man kunne eliminere sygdommen inden 2030. Ved lavere behandlingsrater end dette, vil antallet af nye infektioner fastholde prævalensen af hepatitis C.”

 

I Danmark kræver dette, at den årlige behandlingsrate øges til 8%

På tværs af de 15 lande lød konklusionen, at hvis nyere og mere effektiv medicin implementeres men de nuværende behandlingsrater fastholdes, vil der kun ske et moderat fald for hepatitis C-relateret sygdom og død. Men anvender man en to-strenget tilgang og øger de årlige behandlingsrater fra gennemsnitligt 2,2% til 10% samtidigt med, at behandlingen forbedres, er det muligt at eliminere hepatitis C.

Hvert af de 15 deltagende lande har fastlagt deres egen lokale strategi for eliminering af hepatitis C. Analysearbejdet, som blev udført i Danmark, viste at mere effektiv behandling og øgede årlige behandlingsrater (fra nuværende 0,5% til 8,1%) vil resultere i 15.090 færre Hepatitis C-smittede danskere i 2030 – svarende til en reduktion på 90%. Man regner med der er ca .21.000 personer i Danmark der har kronisk hepatitis C og de seneste år er der behandlet ca. 100 årligt, hvilket er det laveste behandlingsniveau i Europa.

Det lave behandlingsniveau skyldes primært, at man i Danmark vælger fortrinsvis at behandle patienter, der har tegn til at udvikle leverskade, da den behandling, som tilbydes pt., har mange bivirkninger og ikke er effektiv for alle. Endvidere er det ikke alle, der kan tåle den nuværende behandling, og mange venter derfor på nye behandlingsmuligheder. Der er dog nye behandlinger på vej, som ser lovende ud.

 

Hepatitis C er dyrt for samfundet

Hepatitis C er et globalt folkesundhedsproblem som estimeres at berøre ca. 9 mio. mennesker i Europa. Personer, som er smittet med hepatitis C, kan gå 20-30 år uden symptomer, men på det tidspunkt, hvor patienterne oplever symptomer, har virus ofte ført til alvorlige følgesygdomme som fx skrumpelever og leversvigt.

Hepatitis C er den primære årsag til levertransplantationer i EU. I Europa koster en levertransplantation som følge af hepatitis C €118.162 - svarende til godt 880.000 DKK pr. person om året. Andre følgesygdomme forårsaget af hepatitis C, som fx leverkræft (HCC) og skrumpelever, koster i Europa henholdsvis €13.690 (godt 102.000 DKK) og €12.196 (godt 91.000 DKK) i medicinalomkostninger årligt pr. person.

 

Følgesygdomme er den største trussel

”Udbredelsen af hepatitis C har nu toppet i størstedelen af de europæiske lande. Vi tror at antallet af nye infektioner ligger nogenlunde stabilt i Danmark som følge af en række succesfulde initiativer for at reducere risikoen for smitteoverførsel, som fx blodscreening og sprøjtebytteprogrammer. Men hvis dette holder stik, vil vi i de næste 15 år se antallet af følgesygdomme forårsaget af hepatitis C stige i takt med, at befolkningen bliver ældre. Det er disse følgesygdomme, som kommer til at få de største omkostninger både for den enkelte og for samfundet, ” fortæller Anne Øvrehus, afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

”Vi ved, at i Danmark er kun halvdelen af de smittede diagnosticeret, og derfor er en øget

opmærksomhed på Hepatitis C-virus som en årsag til leversygdom vigtig for at kunne behandle de smittede inden komplikationerne opstår. Skal vi eliminere sygdommen, kræver det dog at vi skal behandle mange der slet ikke er syge af deres infektion og måske aldrig bliver det og det kræver andre behandlinger end dem vi har i dag. Aktuelt er den største opgave at få fundet og behandlet de alvorligt syge. I løbet af de næste år får vi nye behandlingsmetoder, der giver os mulighed for at behandle ældre og mere syge patienter med bedre resultat og færre bivirkninger – og det er der vores indsats i første omgang skal sættes ind,” slutter hun.

Offentliggørelsen af rapporten faldt sammen med starten på den videnskabelige konference ILC – the International Liver Congress – som fandt sted i London d. 9. – 13. april 2014. På ILC blev individuelle resultater fra fem af de lande, som deltog i undersøgelsen, præsenteret. For Danmark, og de øvrige 14 lande fra undersøgelsen, vil resultaterne på landeniveau kunne bidrage væsentligt til udviklingen af effektive strategier, der kan hjælpe til at eliminere hepatitis C.

 

For yderligere information kontakt:

Anne Øvrehus, Afdelingslæge, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital: Anne.oevrehus@rsyd.dk

Sara Ringgaard Price, Senior Kommunikationsrådgiver, Kompas Kommunikation: sara@kompaskommunikation.dk / tlf: 39 17 89 23

 

Kilder:

1. Wedemeyer H, et al. Strategies to manage hepatitis C virus disease burden. Journal of Viral Hepatitis, published online 9 h April 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2893

2. Hatzakis A et al.. J Virol Hepat 2011; 18 (s1):1–16

3. Toulouse, B. Hepatitis C Fact Sheet. HCV Advocacy - NATAP. Available from http://www.hepcadvocacy.org/factsheets/HepatitisC.pdf

4. Blachier M et al. on behalf of the European Association for the Study of the Liver (EASL)The Burden of Liver Disease in Europe: A review of available epidemiological data Available at: http://www.easl.eu/assets/application/files/54ae845caec619f_file.pdf

5. El Khoury A et al. J Med Econ 2012; 15(5):887-96

6. Christensen, P.B., et al., Hepatitis C prevalence in Denmark -an estimate based on multiple national registers. BMC Infect Dis, 2012. 12: p. 178.

/

Hanne Sennels   15-05-2014 kl. 15:12

Jeg synes ovenstående for meget minder mig om . Hvor lidt kan vi behandle uden, at vi får flere syge i samfundet end vi allerede har. Jeg vil gerne spørge, er det kun dem, der har den største målbare virus og påvirkning af leveren, der dør af sygdommen. M.v.h.

 
Louise   31-08-2014 kl. 16:36

Mon du er blevet svaret privat på mail... Svaret på dit spørgsmål ville jeg gerne se :)

 
Nicholas Vester   13-01-2015 kl. 15:24

Jeg er i behandling med Sovaldi og Olysio for svær cirrhosis, men svæver mentalt rundt i et fuldstændigt tomrum, da jeg ingen kontakt har med andre patienter, nu igennem 4 år siden min første indlæggelse. Jeg har det fysisk/psykisk temmelig dårligt (uge 7#12) Er der nogen der læser her, der evt er i tilsvarende behandling, hører jeg meget gerne fra dig/jer... - Fred&Tid, Nicholas.

 
Jytte Hald   13-01-2015 kl. 16:12

Hej Nicholas. Jeg er også i behandling. Jeg har genotype 3.Jeg er igang med 5 uge. Jeg får Sovaldi,Daklinza og Ribavirin. Men hvordan går det med dit Virustal...Jeg har faktisk ingen gener af min medicin,men selvfølgelig er sådan en kur hård for kroppen, så spis og drik kun rigtig gode ting. Jeg startede med virustal på over 2 millioner; og i Fredags var mit virustal 0.Så jeg er fortrøstningsfuld: Hører gerne fra dig. kh.jytte.

 
Nicholas   14-01-2015 kl. 14:19

Hej Jytte - tak for svar. Find mig evt på Facebook, det er lidt mere diskret end her :-)

 
Jytte Hald   13-01-2015 kl. 16:23

Nicholas, klik ind på DanskHepatitisForening, og meld dig gerne ind. Jeg har tideligere skrevet lidt der. Jeg håber også der snart kommer nogle flere kommentarer,spændende at høre om andre folks oplevelser. kh.jytte.

 
Nicholas   14-01-2015 kl. 14:23

Hej Jytte - dansk hepatitsforening autolinker til dansk hepatitsforum. Bare så du ved det.

 
Nicholas   14-01-2015 kl. 14:23

Hej Jytte - dansk hepatitsforening autolinker til dansk hepatitsforum. Bare så du ved det.

 
Jytte Hald   14-01-2015 kl. 18:49

Hej Nicholas; du kan finde Søren og Konrads dagbogsnotater på Dansk Hepatitis Forening.De har begge været på kuren,og andre på kuren kommenterer også. Jeg kan se der ikke sker så meget på siden ligenu,så kan vi jo fortælle lidt om os. DHP er en relativ ny patient forening: Vi stiftede den i foråret,vi mangler medlemmer, syntes du skal melde dig ind. kh.jytte.

 
Jytte Hald   14-01-2015 kl. 18:49

Hej Nicholas; du kan finde Søren og Konrads dagbogsnotater på Dansk Hepatitis Forening.De har begge været på kuren,og andre på kuren kommenterer også. Jeg kan se der ikke sker så meget på siden ligenu,så kan vi jo fortælle lidt om os. DHP er en relativ ny patient forening: Vi stiftede den i foråret,vi mangler medlemmer, syntes du skal melde dig ind. kh.jytte.

 
Jytte Hald   14-01-2015 kl. 18:51

Hej Nicholas; du kan finde Søren og Konrads dagbogsnotater på Dansk Hepatitis Forening.De har begge været på kuren,og andre på kuren kommenterer også. Jeg kan se der ikke sker så meget på siden ligenu,så kan vi jo fortælle lidt om os. DHP er en relativ ny patient forening: Vi stiftede den i foråret,vi mangler medlemmer, syntes du skal melde dig ind. kh.jytte.

 
Jytte Hald   14-01-2015 kl. 18:52

Hej Nicholas; du kan finde Søren og Konrads dagbogsnotater på Dansk Hepatitis Forening.De har begge været på kuren,og andre på kuren kommenterer også. Jeg kan se der ikke sker så meget på siden ligenu,så kan vi jo fortælle lidt om os. DHP er en relativ ny patient forening: Vi stiftede den i foråret,vi mangler medlemmer, syntes du skal melde dig ind. kh.jytte.

 
Jytte Hald   14-01-2015 kl. 19:26

Jeg oplever ikke at den autolinker, vil det sige at du ikke kan komme ind i på DHF sider? Find mig på FB. jeg har ikke dit efternavn

 
Nicholas   18-01-2015 kl. 14:14

Hey - der er mange på fb der hedder Jytte Hald - jeg hedder Nicholas Vester, måske kan du finde mig på fb?

 

Skriv en kommentarHepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svar

Hepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svarNy 2013 udgave er på vej!
Mange smittede er allerede i behandling, og flere vil få tilbuddet de kommende år. Vi har derfor skønnet, at der blandt patienter og ikke mindst deres pårørende er et behov for en let tilgængelig oversigt med de nyeste oplysninger om sygdommene, deres smitteveje, fore...
Læs mere >>

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredes

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredesNy 2013 udgave på vej!
Kronisk hepatitis B og C er langsomt snigende sygdomme der sjældent giver symptomer før der er udviklet cirrose. Mange er derfor ikke klar over de har en af disse sygdomme. Begge sygdomme har hos en del af de smittede en alvorlig prognose med risiko for udvikling af cirr...
Læs mere >>

Kontakt os: