Patient_Udtalelser_FjerdePatient_Udtalelser_TrediePatient_Udtalelser_AndenPatient_Udtalelser_SjettePatient_Udtalelser_FørstePatient_Udtalelser_Femte
 2 kommentarer 

InfCare Hepatitis sikrer kvalitet for hepatitispatienter

Infcare Patient Case Pdf

Nyt databasesystem er taget i brug på Skejby Sygehus og andre hepatitiscentre i Regionerne Midt og Syddanmark for at sikre hepatitispatienterne høj kvalitet i kontrol og behandling.

I samarbejde med det svenske firma, Health Solutions, som har specialiseret sig i it-sundhedsløsninger, har Infektionsmedicinsk afdeling på Århus Universitetshospital udviklet en ny kvalitetssikringsdatabase, som nu indgår i den daglige drift i forbindelse med ambulant opfølgning af patienter med hepatitis B-virus (HBV) og hepatis C-virus (HCV).

Patient og Kvalitetssikringsdatabasen, InfCare Hepatitis DK, giver mulighed for hurtigt at få adgang og overblik over det kliniske forløb for den enkelte patient. Ofte er der med tiden i den traditionelle ringbindsjournal blevet indsamlet store mængder data som papirudprint, herunder svar på blodprøver og andre hepatitisrelaterede undersøgelser, hvor det kan være vanskeligt at danne sig overblik i løbet af en relativ kort konsultationstid på de normale blot 20 min.

Med den generelle udvikling inden for sundhed-it eksisterer en større del af sundhedsdata nu i en digital version, som gør det lettere og mere effektivt at indhente de nødvendige kliniske patientoplysninger ved den samlede vurdering i forbindelse med indlæggelse på et sygehus eller ambulant kontrol.

Det er netop det digitale princip, der ligger til grund for udvikling og drift af InfCare Hepatitis DK, og som gør det muligt at de seneste laboraratorieresultater inden for 24 timer er tilgængelige i databasen for læge og sygeplejerske, når patienten møder til kontrol i ambulatoriet. I forhold til det til tider omfattende ringbind med patientens journal, så er alle de vigtigste og meste opdaterede resultater samlet på blot én side, der under betegnelsen, Decission support, og som på dansk kan oversættes til Beslutningsstøtte, som er et it-modul, der gør patientforløbet mere overskueligt og tættere opdateret for lægen, som derved har et bedre understøttende udgangspunkt for at træffe valg omkring kontrol og behandling i samråd med patienten.

Nedenstående illustration viser en typisk Decision-support (klinisk beslutningsstøtte) side i InfCare Hepatitis DK for en hepatitis B-patient (anonym) med grafisk fremstilling af vigtige laboratorieværdier og med angivelse af andre og mest opdaterede kliniske data. R Siden kan printes ud som et pdf-dokument og medgives patienten til eget brug/arkivering.

Udover klinisk beslutningsstøtte anvendes InfCare Hepatitis DK ligeledes til klinisk kvalitetssikring, som er et andet vigtigt it-modul med hvilket man kan sikre at hepatitis patienterne, der følges i der enkelte hepatitis center får den kontrol og behandling, som de bør tilbydes jvf de nationale retningslinjer for hepatitispatienter i Danmark. Med databasens integrerede overvågningssystem kan man sikre, at ingen patienter bliver overset eller glemt i forbindelse med tilbud om behandling eller til at blive indkaldt til en specifik vigtig undersøgelse. Eksempelvis er der sikkerhed for, at alle hepatitispatienter med skrumpelever rettidigt bliver henvist til årlig ultralydsundersøgelse af lever, som del af det anbefalede leverkræftkontrolprogram, og som er så vigtigt for netop at kunne opdage og dermed behandle hepatitisrelateret leverkræft i tide, som det er tilfældet for andre kræftformer

Kun med brug af en hospitalcomputer med særlig sikret bruger-login for læge og sygeplejerske er data i InfCare Hepatitis DK tilgængelige. Databasen er godkendt af Datatilsynet i Region Midt.

Følgende hepatitiscentre i Danmark benytter sig af InfCare Hepatitis DKdatabasen: Skejby Sygehus, Regionshospitalerne Silkeborg, Viborg, Herning og Kolding, samt Universitetshopitalet Odense.

Der udgives årligt en Kvalitetssikringsrapport udgående fra gruppen af deltagende centre i InfCare Hepatitis DK samarbejdet for netop at dokumentere den høje standard i kontrol og behandling af hepatitis patienter.

Peter Leutscher

per   29-04-2013 kl. 16:01

Hvorfor er andre afdelinger i Danmark ikke startet på at bruge denne kvalitetssikring?

 
Søren   21-03-2014 kl. 09:02

Er Infcare også en registreringsdatabase, hvor det kan aflæses antal af registrerede hepatitispatienter, hvor stor ny- registreringen er, samt antal dødsfald pr. år?
Med den offentlighed og mulighed for patientindsigt der findes bl.a. på Sundhed.dk skulle det velvære indlysende at patienterne fik adgang til at søge og læse gennerelle observationer i database?
Endelig er spørgsmålet: Hvad blev der af den hepatitisdatabase som vist blev anvendt på Hvidovrehospital tilbage i 2010 og 2011.
Hvordan får man adgang til denne?
Venlig hilsen
Søren
"Aktive Hepatitispatienter"
Mobil: 23982277
Email: ahp@mail.dk

 

Skriv en kommentarHepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svar

Hepatitis B og C Spørgsmål og lægernes svarNy 2013 udgave er på vej!
Mange smittede er allerede i behandling, og flere vil få tilbuddet de kommende år. Vi har derfor skønnet, at der blandt patienter og ikke mindst deres pårørende er et behov for en let tilgængelig oversigt med de nyeste oplysninger om sygdommene, deres smitteveje, fore...
Læs mere >>

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredes

Kronisk hepatitis B og C- kan behandles/helbredesNy 2013 udgave på vej!
Kronisk hepatitis B og C er langsomt snigende sygdomme der sjældent giver symptomer før der er udviklet cirrose. Mange er derfor ikke klar over de har en af disse sygdomme. Begge sygdomme har hos en del af de smittede en alvorlig prognose med risiko for udvikling af cirr...
Læs mere >>

Kontakt os: